Godziny otwarcia: 10:00 - 23:00

Polityka prywatnościObowiązek informacyjny - Klienci

W związku z tym, że od dnia 25 maja 2018 roku ma zastosowanie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), przekazujemy Państwu informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych przez Centrum Szkolenia i Zarządzania Nieruchomościami Sp. z o.o.:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Centrum Szkolenia i Zarzadzania Nieruchomościami z siedzibą w Poznaniu (60-814), przy ul. Zwierzynieckiej 18, zwany dalej „CSiZN”
 2. Pani/Pana dane osobowe pozyskane w celach kontaktowych oraz w celach:
  • związanych z zawarciem i realizacją umowy
  • związanych z dochodzenia ewentualnych roszczeń, odszkodowań
  • na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, w tym prowadzenia analiz, sporządzania raportów i statystyk
  • udzielania odpowiedzi na pisma, wnioski i skargi
  • udzielania odpowiedzi w toczących się postępowaniach
  • archiwizacji
 3. Podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych będzie:
  • niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy
  • niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora np. jakich jak udzielania odpowiedzi na Pani/Pana pisma i wnioski
  • niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze
 4. Pani/Pana dane mogą być przekazywane następującym podmiotom:
  • procesorom w związku ze zleconymi przez CSiZN działaniami realizowanymi w imieniu CSiZN
  • podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa
  • podmiotom kontrolnym i nadzorczym
  • firmom kurierskim, które będą dostarczać przesyłki do Państwa
  • organom egzekucyjnym
  • bankom.
 5. Pani/Pana dane nie będą przekazane do państw trzecich.
 6. Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane. Okres przez który Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jest obliczany w oparciu o następujące kryteria:
  • czasu obowiązywania umowy
  • przepisy prawa, które mogą obligować CSiZN do przetwarzania danych przez określny czas
  • okres, który jest niezbędny do obrony interesów CSiZN
 7. Ponadto, informujemy, że ma Pani/Pana prawo do:
  • żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana
  • sprostowania danych,
  • żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,
  • usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania
  • wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
  • przeniesienia Pani/Pana danych osobowych
 8. Ma Pani/Pana prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Pani/Pana danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.
 9. W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez CSiZN, ma Pani/Pana prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 10. CSiZN nie korzysta z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

Jednocześnie informujemy, iż w Centrum Szkolenia i Zarządzania Nieruchomościami Sp. z o.o. został powołany Inspektor Ochrony Danych Osobowych – Pan Mikołaj Ryzop, z którym można się skontaktować poprzez adres email: iod.CSIZN@dpag.pl i pocztą tradycyjną pod adresem: Data Protection Advisory Group sp. z o.o. (02-959) Warszawa, ul. Biedronki 68.

 

Obowiązek informacyjny – Kontrahenci

W związku z tym, że od dnia 25 maja 2018 roku ma zastosowanie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), przekazujemy Państwu informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych przez Centrum Szkolenia i Zarządzania Nieruchomościami Sp. z o.o.:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Centrum Szkolenia i Zarzadzania Nieruchomościami z siedzibą w Poznaniu (60-814), przy ul. Zwierzynieckiej 18, zwany dalej „CSiZN”
 2. Pani/Pana dane osobowe pozyskane w celach kontaktowych oraz celu zamówionych usług i/lub dostawy zamówionego towaru:
  • związanych z zawarciem i realizacją umowy
  • związanych z dochodzenia ewentualnych roszczeń, odszkodowań
  • na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, w tym prowadzenia analiz, sporządzania raportów i statystyk
  • udzielania odpowiedzi na pisma, wnioski i skargi
  • udzielania odpowiedzi w toczących się postępowaniach
  • archiwizacji
 3. Podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych będzie:
  • niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy
  • niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora np. jakich jak udzielania odpowiedzi na Pani/Pana pisma i wnioski
  • niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze
 4. Pani/Pana dane mogą być przekazywane następującym podmiotom:
  • procesorom w związku ze zleconymi przez CSiZN działaniami realizowanymi w imieniu CSiZN
  • podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa
  • podmiotom kontrolnym i nadzorczym
  • firmom kurierskim, które będą dostarczać przesyłki do Państwa
  • organom egzekucyjnym
  • bankom.
 5. Pani/Pana dane nie będą przekazane do państw trzecich.
 6. Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane. Okres przez który Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jest obliczany w oparciu o następujące kryteria:
  • czasu obowiązywania umowy
  • przepisy prawa, które mogą obligować CSiZN do przetwarzania danych przez określny czas
  • okres, który jest niezbędny do obrony interesów CSiZN
 7. Ponadto, informujemy, że ma Pani/Pana prawo do:
  • żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana
  • sprostowania danych,
  • żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,
  • usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania
  • wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
  • przeniesienia Pani/Pana danych osobowych
 8. Ma Pani/Pana prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Pani/Pana danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.
 9. W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez CSiZN, ma Pani/Pana prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 10. CSiZN nie korzysta z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

Jednocześnie informujemy, iż w Centrum Szkolenia i Zarządzania Nieruchomościami Sp. z o.o. został powołany Inspektor Ochrony Danych Osobowych – Pan Mikołaj Ryzop, z którym można się skontaktować poprzez adres email: iod.CSIZN@dpag.pl i pocztą tradycyjną pod adresem: Data Protection Advisory Group sp. z o.o. (02-959) Warszawa, ul. Biedronki 68.